Kuhusu Mawakala wa Forodha

Nani ni wakala wa forodha?

Kampuni ambayo imepewa leseni na Kamishna wa Forodha na Udhibiti wa Mipaka kutekeleza taratibu za kibali kwa niaba ya kampuni au mtu binafsi. 

 

Orodha ya Mawakala wa Uondoaji wa Forodha