Hati ya Kawaida ya Kukodisha Nafasi ya Ofisi kwa Mamlaka ya Mapato ya Kenya katika Mji wa Ol-Kalou, Kaunti ya Nyandarua kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)