Hati ya Kawaida ya Kukodisha Ghala la Mamlaka ya Mapato ya Kenya katika Kituo cha Mpakani cha Mandera kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)