Hati ya Kawaida ya Kukodisha Ghala la Mamlaka ya Mapato ya Kenya katika Eneo la Eastleigh, Kaunti ya Nairobi kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)