Hati ya Zabuni ya Utoaji Upya wa Leseni za Kupambana na Programu hasidi na Huduma za Usaidizi za Kaspersky kwa Kipindi cha Miaka Miwili (2). (Tangaza upya)