Hati ya Kawaida ya Zabuni ya Ununuzi wa Leseni za Miundombinu na Huduma za Kitaalamu za IBM Qradar Siem Solution kwa Kipindi cha Miaka Mitatu (3)