Hati ya Kawaida ya Kukodisha Nafasi ya Ofisi kwa Mamlaka ya Mapato ya Kenya huko Upperhill, Kaunti ya Nairobi kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)