Hati ya Kawaida ya Kukodisha Nafasi ya Ofisi kwa Mamlaka ya Mapato ya Kenya katika Mji wa Maua, Kaunti ya Meru kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)