Hati ya Kawaida ya Kukodisha Nafasi ya Ofisi kwa Mamlaka ya Mapato ya Kenya katika Mji wa Bomet, Kaunti ya Bomet kwa Kipindi cha Miaka Sita (6)