Usafishaji wa Madirisha ya Nje na Uso katika Jengo la Times Tower na Utunzaji wa Mapezi Mbili (2) za Cradle Machines Aluminium na atrium katika Times Tower - Mkataba wa Mfumo wa Miaka Mitatu (3)