Zabuni ya Utoaji wa Huduma za Kila Mwaka za Matengenezo ya Kituo Kipya cha Data na Vifaa katika Mnara wa Pensheni wa Ushuru kwa muda wa miaka miwili (2)