Zabuni ya Ugavi, Uwasilishaji na Uagizaji wa Boti Moja (1) ya Doria ya Baharini huko Lamu