Kuwekeza nchini Kenya

PIN ni kitambulisho cha kipekee kwa madhumuni ya kodi na itatumika kuwasilisha marejesho au shughuli nyingine yoyote kama inavyotakiwa chini ya sheria ya kodi.

Je, Mwekezaji anahitaji PIN?

Ndiyo. Wawekezaji wanaotarajiwa kupata mapato kutoka Kenya wanatakiwa kuwa na Nambari ya Kitambulisho cha Kibinafsi (PIN) iliyotolewa na Mamlaka ya Mapato ya Kenya (KRA)

Shughuli zinazohitaji PIN

 • Usajili wa vyeo na upigaji muhuri wa vyombo.
 • Kuidhinishwa kwa mipango ya maendeleo na malipo ya amana za maji.
 • Usajili wa magari, uhamisho wa magari, na utoaji wa leseni za magari.
 • Usajili wa majina ya biashara.
 • Usajili wa makampuni.
 • Uandishi wa sera za bima.
 • Leseni ya biashara.
 •  Uagizaji na usambazaji wa bidhaa na forodha.
 • Malipo ya amana kwa viunganisho vya nguvu.
 • Mikataba yote ya usambazaji wa bidhaa na huduma kwa Wizara za Serikali na mashirika ya umma.
 • Kufungua akaunti na taasisi za fedha na benki za uwekezaji. 
 •  Usajili na upyaji wa uanachama na mashirika ya kitaaluma na mashirika mengine ya leseni. 
 • Usajili wa bili ya malipo ya simu za mkononi na nambari za till na waendeshaji wa mawasiliano ya simu.
 • Kufanya biashara kupitia mtandao au mtandao wa kielektroniki ikijumuisha soko la kidijitali

Mwekezaji asiye Mkenya (Anayeishi Kenya) isipokuwa mkimbizi

 1. Barua ya utangulizi na a aliyesajiliwa.
 2. PIN ya wakala wa ushuru.
 3. Cheti Halali cha utiifu wa Kodi cha wakala wa ushuru
 4. Barua ya uteuzi wa Wakala wa ushuru na mwombaji.
 5. Uthibitisho wa hati wa uwekezaji (Cheti cha Ushirikishwaji/Uzingatiaji, CR12*, pendekezo la mradi, Uidhinishaji kutoka kwa Mamlaka ya Uwekezaji Kenya (KenInvest), nk).
 6. Barua ya Uidhinishaji wa KenInvest inatolewa kwa kampuni zilizosajiliwa na uwekezaji unaozidi USD 100,000.
 7. Kibali cha wawekezaji (thibitisha uidhinishaji wa kibali cha Wawekezaji kwenye pasipoti halali) na jina la kampuni iliyoonyeshwa kwenye kibali liwe kama nambari ya risasi. 4 juu.
 8. Pasipoti halali ya mwombaji.

* CR12 ni uthibitisho rasmi na Msajili wa Makampuni nchini Kenya wakurugenzi/wanahisa wa kampuni ni nani.

Mwekezaji asiye Mkenya, asiye Mkaaji nchini Kenya (Anayeishi nje ya Kenya)

 1. Barua ya utangulizi kutoka kwa wakala wa ushuru. Wakala wa ushuru ni muhimu kwa kuwa humsaidia mlipa kodi kufuata kwa kushughulikia masuala ya ushuru kwa niaba ya walipa kodi.
 2. PIN ya wakala aliyesajiliwa wa kodi.
 3. Cheti Halali cha utiifu wa Kodi cha wakala wa ushuru
 4. Asili na nakala ya pasipoti halali
 5. Kwa uwekezaji zaidi ya milioni 10, mtu anapaswa kupata barua kutoka kwa Ken-Invest
 6. Kwa uwekezaji wa chini ya milioni 10, mtu anapaswa kupata kibali cha daraja la G kutoka Idara ya Uhamiaji
 7. Uthibitisho wa hali halisi wa uwekezaji kama ilivyo katika (Cheti cha Ushirikishwaji/Uzingatiaji. CR12*, Pendekezo la Mradi, Uidhinishaji wa Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya (Ken Invest) n.k.

 

    Ufafanuzi juu ya uhamiaji unaweza kupatikana kwenye Uhamiaji Kenya tovuti.