Ushuru wa Faida wa Pindo, Kiwango cha Riba

KODI YA FAIDA YA FRINGE

Kwa madhumuni ya Kifungu cha 12B cha Sheria ya Kodi ya Mapato, the Kiwango cha Riba cha Soko ni 6%. Kiwango hiki kitatumika kwa miezi mitatu ya Oktoba, Novemba na Desemba 2020.

KIWANGO CHA RIBA KINACHOTAZWA

Kwa madhumuni ya kifungu cha 16(5), the kiwango cha riba kilichowekwa ni 6%. Hii inatumika kwa miezi ya Oktoba, Novemba na Desemba 2020.

Kiwango cha kodi ya zuio cha 15% kwa riba inayoonekana kitakatwa na kulipwa kwa Kamishna ifikapo tarehe 20 ya mwezi unaofuata mwezi wa kukokotoa.

Kwa ufafanuzi zaidi na uwezeshaji, tafadhali piga simu kwa Kituo cha Mawasiliano kwa Simu: 020 4 999 999, 0711 099 999 au Barua pepe: callcentre@kra.go.ke www.kra.go.ke

Kamishna wa Ushuru wa Ndani


ANGALIZO KWA UMMA 28/10/2020


💬
Ushuru wa Faida wa Pindo, Kiwango cha Riba