Mchakato Uliorahisishwa wa Cheti cha Kuzingatia Ushuru

Mamlaka ya Ushuru ya Kenya inapenda kuarifu umma kwamba imeboresha mchakato wa kutuma maombi ya Cheti cha Kuzingatia Ushuru (TCC) kwa mchakato kamili wa kujihudumia unaosimamiwa na walipa kodi. Hatua hii inakusudiwa kuleta ufanisi, uwazi, na kuharakisha uzalishaji wa TCC. Mamlaka inawataka walipakodi wote kuwajibika kikamilifu kwa kufuata kwao kodi.

Mfumo wa iTax sasa unaingiliana ili kusaidia mchakato wa huduma binafsi, ambapo walipa kodi hutuma maombi na kupata (TCC) bila kuingilia kati ya wafanyakazi. Hata hivyo, pale ambapo kuna deni lolote ambalo halijalipwa, mlipakodi atahitaji kulipa au kutuma maombi ya mpango wa malipo, ambao baada ya kuidhinishwa, humwezesha mlipakodi kuendelea na mchakato wa kujihudumia.

Iwapo hukubaliani na dhima iliyoonyeshwa, tafadhali wasiliana na Kituo cha Mawasiliano kwa Simu: 020 4 999 999, 0711 099 999 au Barua pepe callcentre@kra.go.ke. Unaweza pia kutembelea ofisi ya KRA iliyo karibu nawe au Kituo cha Huduma.

Kamishna wa Ushuru wa Ndani


ANGALIZO KWA UMMA 15/01/2020


💬
Mchakato Uliorahisishwa wa Cheti cha Kuzingatia Ushuru