Uuzaji wa Bidhaa Zisizotii Ushuru na Utoaji wa Ankara za Kodi

Kwa mujibu wa masharti ya Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, 2015 na Sheria ya VAT 2013, Mamlaka ya Ushuru ya Kenya inapenda kuwakumbusha watengenezaji, waagizaji, wasambazaji, wauzaji jumla na wauzaji reja reja wa bidhaa zinazotozwa ushuru na wanachama wa umma, kuzingatia yafuatayo:

  1. Ni kosa kutengeneza, kutoa kwa ajili ya kuuza au kuwa na bidhaa zinazotozwa ushuru ambazo hazijabandikwa mihuri ya ushuru au kubandikwa mihuri ghushi. Wanachama na watu wote wanaouza bidhaa zinazotozwa ushuru wanahimizwa kutumia SOMA LABEL APP inayopatikana kwenye Apple Store na Play Store ili kuangalia uhalisi wa stempu za ushuru.
  2. Ni kosa kusambaza, kutoa kwa ajili ya kuuza au kuwa na bidhaa zozote zinazotozwa ushuru zinazotengenezwa au kuingizwa nchini na watu wasio na leseni. Orodha iliyosasishwa ya watengenezaji na waagizaji wenye leseni ya bidhaa zinazotozwa ushuru inapatikana kwenye tovuti ya KRA: www.kra.go.ke
  3. Watengenezaji wa vifungashio wanakumbushwa kuwa ni kosa kuzalisha vifungashio ghushi au kutengeneza vifungashio vya upakiaji wa bidhaa zinazotozwa ushuru bila mamlaka ya mtengenezaji aliyeidhinishwa wa bidhaa zinazotozwa ushuru.
  4. Wasambazaji wote waliosajiliwa kwa VAT wanakumbushwa wajibu wao wa kutoa ankara za kodi wanapouza au kuwasilisha bidhaa na huduma zinazotozwa kodi. Wasambazaji, wauzaji wa jumla, wauzaji reja reja na wananchi wanahimizwa kudai ankara zinazofaa za kodi wanaponunua bidhaa na huduma.

KRA ingependa kuwakumbusha watu wote kwamba kutofuata sheria kutapelekea kuwekwa kwa vikwazo na adhabu kama inavyotolewa na sheria za ushuru ambazo zinaweza kujumuisha; mashtaka ya wahalifu, kufungwa kwa majengo, kukamata bidhaa zinazoweza kutozwa ushuru na uharibifu wao kwa gharama ya mhalifu.

Kwa ufafanuzi zaidi na uwezeshaji, tafadhali wasiliana na Kituo cha Mawasiliano cha KRA kwa Simu: 020 4 999 999, 0711 099 999 au Barua pepe: callcentre@kra.go.ke

Kamishna wa Ushuru wa Ndani


ANGALIZO KWA UMMA 13/04/2021


💬
Uuzaji wa Bidhaa Zisizotii Ushuru na Utoaji wa Ankara za Kodi