Maswali ya mara kwa mara

Je, ninahitaji kuwa na mkaguzi?

Ndiyo.

Unapaswa kuhakikisha kuwa unapata mkaguzi aliyeidhinishwa, ili kuthibitisha rekodi zinazotumiwa kuandaa taarifa zako za fedha.

Jinsi ya kuhesabu makato ya uwekezaji.

Majengo (pamoja na Hoteli)

 • Mipango ya ujenzi na vyeti vya mbunifu.
 • Bili za kiasi
 • Hati za kazi za serikali za mitaa.
 • Michoro ya mpangilio wa kiwanda inayoonyesha eneo la mashine.
 • Nyaraka zingine za kusaidia matumizi yaliyofanyika kwa mfano ankara za wasambazaji, hati za mkataba, vyeti vya kazi n.k.

 

Kiwanda na Mashine

 • ankara na vocha za wauzaji.
 • Nyaraka za forodha ambapo mashine inaingizwa.
 • Kusafisha na kusambaza hati.
 • Hati za kusaidia shughuli za fedha za kigeni.
 • Nyaraka za kusaidia gharama ya ufungaji wa mashine.

 

VIDOKEZO: Ili iwe rahisi kwetu kuchunguza hati, tayarisha mchanganuo wa gharama na hati husika.

Je, ni nini hakiruhusiwi kutoka kwa Kodi ya Zuio?

 • Mgao wa mgao uliopokewa na kampuni mkazi nchini Kenya kutoka kwa kampuni tanzu ya ndani au kampuni husika ambayo inadhibiti (moja kwa moja au isivyo moja kwa moja) 12.5% ​​au zaidi ya uwezo wa kupiga kura.
 • Kamisheni za uuzaji na ada za ukaguzi wa mabaki zinazolipwa kwa mawakala wa kigeni kuhusiana na mauzo ya maua, matunda na mboga.
 • Malipo ya riba kwa benki na makampuni ya bima.
 • Malipo yaliyofanywa kwa mashirika yaliyosamehewa kodi.
 • Ada za usimamizi wa eneo na taaluma ambazo jumla yake ni chini ya Ksh 24,000 kwa mwezi.
 • Tume za usafiri wa anga zinazolipwa na waendeshaji hewa wa ndani kwa mawakala wa ng'ambo.

Je, ninahesabuje mapato ya kukodisha ambapo kuna matumizi mchanganyiko ya mali?

 • Ambapo mali hiyo ina wapangaji wa makazi na biashara, mapato yatashughulikiwa kama ifuatavyo:
 • Ambapo mapato ya jumla ya kukodisha kwa mwaka ni Kshs. 288,000 au chini ya Kshs. milioni 15, mapato yote ya kukodisha yanajumuishwa katika mapato ya kila mwaka ya Kodi ya Mapato.
 • Ambapo mapato ya jumla ya mwaka ya kukodisha yanatoka kwa wapangaji wa kibiashara na au kwa pamoja (makazi na biashara) na ni zaidi ya Kshs. milioni 15, sehemu hii ya mapato inahesabiwa kama mapato ya biashara ya kukodisha na kutozwa ushuru kwa kiwango cha wahitimu wa mtu binafsi au kiwango cha ushirika cha 30%. Kumbuka kuzuiliwa kwa Kodi ya Mapato ya Kukodisha pia kutatumika.

Je, ninawezaje kudai gharama kwenye Kodi ya Mapato ya Kukodisha Biashara?

Gharama zinazodaiwa chini ya sehemu ya mapato ya ukodishaji wa kibiashara zinapaswa kugawanywa kwa uwiano sawa na mapato ya kodi ya biashara yanayohusiana na jumla ya mapato.

Je, mlipakodi anahitaji nini ili atume ombi la kuongezwa kwa wajibu wa VAT?

KRA imezuia kuongezwa kwa daraka la VAT na kuweka masharti yafuatayo na mahitaji ya lazima ya hali halisi ili kuidhinisha sawa;

 1. CR12 Halisi kwa makampuni na Hati za Utambulisho kwa wakurugenzi au watu binafsi ikijumuisha Vitambulisho vya Kitaifa, pasi za kusafiria au Kadi za Utambulisho wa Mgeni;
 2. Kibali cha biashara kutoka kwa mashirika husika;
 3. Vibali vya kufanya kazi kwa wageni;
 4. Vyeti vya Kuzingatia Ushuru kwa wakurugenzi wote;
 5. Barua ya uteuzi wa Mwakilishi wa Ushuru kwa kampuni zisizo wakaazi na hati za utambulisho wa wakurugenzi kwa kampuni zilizo na wakurugenzi wasio wakaazi;
 6. Maelezo ya mawasiliano ikiwa ni pamoja na anwani halisi, anwani za simu zilizothibitishwa, anwani za barua pepe, nambari za mita za matumizi na hati, makubaliano ya kukodisha ofisi;
 7. Tovuti au vitafuta rasilimali sare (URL) za msambazaji ambamo biashara inafanywa, inapohitajika;
 8. Mikataba ya mikataba na/au ankara za sampuli;

 Mlipakodi anayekidhi mahitaji yaliyo hapo juu anaweza kuendelea kutuma maombi ya kuongezwa kwa wajibu wa VAT.

 

Jedwali Maalum la VAT ni nini?

Ni utaratibu unaotekelezwa katika iTax ili kuimarisha utiifu wa VAT ambapo aina fulani za walipa kodi waliosajiliwa na VAT zimezuiwa kutekeleza michakato fulani. Yafuatayo ni kategoria hadi sasa kwenye jedwali maalum:

Nil filers na zisizo filers - Hii inarejelea Walipakodi ambao hawajarejesha marejesho au wamewasilisha kwa mfululizo marejesho ya NIL kwa muda uliobainishwa. Wafanyabiashara Waliopotea - Hii inahusu walipakodi ambao wanafungua na kulipa VAT lakini uchunguzi ulibainika kuhusika katika udanganyifu wa VAT unaohusiana na mipango ya 'wafanyabiashara waliopotea'.  

Ni vyombo gani vinatathminiwa kwa Ushuru wa Stempu?

 • Miamala yote ya ardhi inayohusisha mabadiliko ya umiliki ama kwa kuzingatia thamani, zawadi au mgawanyo wa ardhi huvutia ushuru wa stempu isipokuwa pale ambapo imeainishwa mahususi na sheria.
 • Malipo, Rehani na hati fungani.
 • Dhamana, mashauriano, hati, Ruhusa, mamlaka ya jumla na mahususi ya Mwanasheria, Mabadiliko ya Hati, Kamishna wa Viapo, Hati ya fidia, Dhamana, vyombo chini ya Sheria ya Uhamisho ya mazungumzo i,.e Chattels Mortgage, RL 19, RL 7, RL 57,Vibali, Mikataba ya Madini
 • Ukodishaji wa Halmashauri ya Jiji hupimwa kwa pauni 60.
 • Hati ya Kugawa inatathminiwa kwa asilimia mbili (2) ya thamani ya chini. Ili kubadilisha thamani kuwa pauni za Kenya itagawanywa na 20.
 • Hati ya Ubia hupimwa kwa pauni hamsini (50).
 • Makubaliano kwa mujibu wa uwezo wa Mwanasheria hutathminiwa kwa pauni tano (5) kwa makubaliano na asilimia nne (4) ya kuzingatia kwa uwezo wa wakili. Ili kubadilisha thamani kuwa pauni za Kenya imegawanywa na 20.
 • Kusalimisha, kubatilisha mamlaka, malipo ya ziada, na kutokwa na maji kidogo hutathminiwa kwa pauni moja (1).
 • Ongezeko la mtaji wa kawaida hutathminiwa kama asilimia 1 ya kiasi kilichoongezeka. Ili kubadilisha thamani kuwa pauni itagawanywa na 20.

Ni vyombo gani ambavyo havijatathminiwa kwa Ushuru wa Stempu?

Baadhi ya zana hazijatathminiwa kwa Ushuru wa Stempu.

Ni pamoja na;

 1. Amri za Mahakama
 2. Hati za kiapo
 3. Inaonya
 4. Mimba
 5. wosia

Je, ninaweza kupata msamaha wa Ushuru wa Stempu?

Ndiyo.

Msamaha wa Ushuru wa Stempu unaweza kupatikana kwa miamala, ikijumuisha lakini sio tu:

 • Uhamisho wa ardhi kwa mashirika ya hisani kama zawadi.
 • Uhamisho wa mali kati ya wanandoa.
 • Uhamisho wa mali ya familia kwa wanafamilia baada ya kifo cha mwanafamilia ambaye mali hiyo ilisajiliwa kwa jina lake.
 • Uhamisho wa ardhi kutoka kwa Kampuni Hodhi na Kampuni Tanzu zake ambapo kampuni hodhi inamiliki si chini ya asilimia tisini (90%) ya hisa za kampuni tanzu, nk.
 • Uhamisho wa mali ya familia kwa kampuni inayomilikiwa kikamilifu na familia moja (Kwa mujibu wa Notisi ya Kisheria Nambari 92 ya 2007 iliyotolewa kwa mujibu wa kifungu cha 106 cha Sheria ya Ushuru wa Stempu).

Je, mikopo kwa wafanyakazi inatozwaje kodi?

Hii ni kodi ya mikopo kwa wafanyakazi.

Wakati mwajiri anatoa mkopo kwa mfanyakazi na kutoza riba chini ya kiwango kilichowekwa cha riba, basi tofauti kati ya kiwango kilichowekwa na kiwango cha mkopo wa mwajiri ni faida kutoka kwa ajira, ambayo mfanyakazi anapaswa kulipa kodi.

Aina hii ya ushuru inaitwa Ushuru wa Faida ya Pindo

Jinsi ya kuhesabu gawio na bonasi zinazolipwa na chama cha ushirika kama makato yanayoruhusiwa.

Gawio na bonasi huchukuliwa kama makato yanayoruhusiwa, dhidi ya jumla ya mapato yanayotozwa kodi.

 • Jumuiya iliyoteuliwa ya ushirika, isipokuwa jumuiya ya msingi iliyoteuliwa inaweza kulipa 100% ya jumla ya mapato kama mgao na bonasi kwa wanachama wake.
 • Mgao wa faida unategemea Kodi ya Zuio kwa kiwango cha 15%, ikichukuliwa kama Gawio Linalohitimu huku bonasi zikitozwa PAYE.
 • Ikiwa gawio na bonasi za Jumuiya hazijumuishi 100% ya jumla ya mapato yanayotozwa ushuru, basi kiasi kinachobaki kitatozwa ushuru wa 30% wa shirika.
 • Gawio na bonasi zinazolipwa haziwezi kuzidi 80% 100% ya jumla ya mapato ya jamii.

"chama cha ushirika kilichoteuliwa" maana yake ni chama cha ushirika kilichosajiliwa chini ya Sheria ya Vyama vya Ushirika;

"jamii ya msingi" maana yake ni chama cha ushirika kilichosajiliwa chini ya Sheria ya Vyama vya Ushirika ambacho uanachama wake ni wa mtu binafsi pekee.

 

Kutoa gawio na bonasi kutoka kwa mapato yaliyorekebishwa hufanyika tu ikiwa;

 • Malipo hufanywa kwa pesa taslimu au kwa hundi kwa wanachama.
 • Malipo yanaidhinishwa kwenye AGM na wanachama wa jumuiya ya msingi ya ushirikiano.
 • Malipo yameidhinishwa na kamishna wa vyama vya ushirika.

 

 

 

 

iTax ni nini?

iTax ni mfumo ambao umetengenezwa na KRA ili kuboresha ufanisi.

Je, iTax inafanya kazi vipi?

iTax inaruhusu mtu kusasisha maelezo yake ya usajili wa kodi, faili za marejesho ya kodi, kusajili malipo yote ya kodi na kufanya maswali kuhusu hali yake kwa ufuatiliaji wa wakati halisi wa leja/akaunti yao.

Je, ninapataje iTax?

Ili kuingia kwenye iTax, tembelea itax.kra.go.ke na ufuate madokezo.

Ninajaribu kufikia lango lakini ninaendelea kupata ref ya makosa. Hapana. 148..... Nifanye nini?

Hii hutokea wakati kuna mabadiliko ya mtandao. Tafadhali kuwa na subira na uendelee kujaribu.

Je, KRA inatoa mafunzo kuhusu iTax?

Ndiyo. Mafunzo hufanywa bila malipo kila Alhamisi mbili za kwanza za mwezi katika Kituo cha Mikutano, ghorofa ya 5 ya Times Tower.

Je, ninawezaje kutuma ombi la Cheti cha Uzingatiaji Ushuru kwenye iTax?

Mlipakodi anapaswa kutuma maombi ya a CBT kupitia yao iTax wasifu chini ya vyeti tab, na risiti ya uthibitisho imetolewa. Waombaji waliofaulu watapokea barua pepe na TCC iliyoambatanishwa ndani ya siku 5 za kazi, ambapo waombaji ambao hawajafaulu watajulishwa maeneo ya kutotii.

Nini kinatokea wakati ombi langu la TCC linakataliwa?

Kuwasiliana na Mwafaka msimamizi katika kituo chako cha ushuru ili suala hilo litatuliwe kisha utume ombi tena.

Je, mtu hupata PIN ya KRA akiwa na umri gani?

Nambari ya siri inatolewa baada ya kupata hati halali za utambulisho (km kadi ya kitambulisho)