KRA katika Uratibu wa Usimamizi wa Mipaka (CBM)

Hapo zamani za kale, jamii za Kenya zilikuwa zikifanya kazi kama vile kuvuna, kupanda, kuwinda, kuchota kuni na maji kwa pamoja. Hii ilimaanisha kuwa kulikuwa na mgawanyo wa rasilimali, mawazo na wafanyakazi ili kuhakikisha ufanisi unafikiwa katika kufanya kazi zilizotajwa.

Uratibu wa Usimamizi wa Mipaka (CBM) ni nini?

Neno Uratibu wa Usimamizi wa Mipaka (CBM) linarejelea mkabala ulioratibiwa na wakala wa kudhibiti Mipaka, wa ndani na nje ya nchi, katika muktadha wa kutafuta ufanisi zaidi wa kudhibiti mtiririko wa biashara na usafiri, huku wakidumisha usawa na mahitaji ya kufuata na mamlaka yao binafsi ya kisheria.

Ni nini kilicholazimu kuanzishwa kwa Usimamizi wa Mipaka nchini Kenya (CBM)?

Kabla ya kuanzishwa kwa CBM, Wizara, Idara na Wakala zenye shughuli za mipakani zilikabiliwa na changamoto nyingi, ambazo ni pamoja na lakini si tu;

 • Kufanya kazi katika silo
 • Katika migogoro na mashindano
 • Tuhuma/kutokuaminiana miongoni mwao
 • Hisia ya hali ya juu
 • Maagizo yanayoingiliana
 • Uhifadhi wa habari
 • Kutoshiriki rasilimali
 • Kwa ujumla kutokumbatia mbinu nzima ya serikali katika usimamizi wa mpaka

Jinsi na lini Uratibu wa Usimamizi wa Mipaka ulianzishwa nchini Kenya?

Usimamizi wa Uratibu wa Mipaka nchini Kenya ulianzishwa kupitia kupitishwa kwa Sheria ya Usalama (Marekebisho) ya Sheria ya 2014 iliyoanzisha Kamati ya Kudhibiti Mipaka na Uratibu wa Uendeshaji (BCOCC).

Kazi za BCOCC ni zipi?

 • Kuandaa sera na programu za usimamizi na udhibiti wa Bandari za Kuingia na Kutoka (PoEs)
 • Kuratibu ubadilishanaji wa taarifa kati ya wakala zinazohusika na usalama na usimamizi wa mipaka kwenye bandari zilizoteuliwa za kuingia/kutoka.
 • Kuhakikisha uzingatiaji wa viwango na wakala husika ili kuhakikisha usimamizi mzuri na wa ufanisi wa shughuli katika bandari zilizotengwa za kuingia/kutoka;
 • Kuwa na mamlaka ya uangalizi juu ya uendeshaji wa wakala husika katika Bandari za Kuingia na Kutoka.

Wanachama wa BCOCC ni akina nani?

BCOCC inafanyaje kazi ili kuimarisha uratibu?

BCOCC chini ya kifungu cha 5C cha Sheria iliyotajwa, iliweza kuunda vyombo vifuatavyo;

 • Sekretarieti ya Usimamizi wa Mipaka (BMS)
 • Kamati za Usimamizi wa Mipaka (BMCs) katika bandari zote za kisheria na za uendeshaji za kuingia na kutoka katika mazingira matatu ya mipaka ya Ardhi, Air na Maritime.
 • Vituo vya Pamoja vya Uendeshaji (JOCs) katika Bandari ya Kilindini, Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta na Kituo Kimoja cha Mpaka cha Namanga.

 

 

Muhimu:

BMT (Baraza la Usalama la Taifa)

NSAC (Kamati ya Taifa ya Ushauri wa Usalama),

BCOCC (Kamati ya Udhibiti wa Mipaka na Uratibu wa Uendeshaji)

BMS (Sekretarieti ya Usimamizi wa Mipaka) BMC (Kamati ya Usimamizi wa Mipaka)

JOC (Kituo cha Operesheni ya Pamoja)

 

Jukumu la KRA katika Uratibu wa Usimamizi wa Mipaka (CBM)

Mamlaka ya CBM katika KRA kwa sasa yanapangishwa katika Idara ya Forodha na Udhibiti wa Mipaka. Yafuatayo ni miongoni mwa majukumu yanayotekelezwa na Idara ili kuimarisha uratibu miongoni mwa wakala wa mipakani:-

 • Uwezeshaji wa Biashara – Mifumo otomatiki ya forodha kwa mfano Mfumo Jumuishi wa Kusimamia Ushuru wa Forodha (ICMS), Ufuatiliaji wa Mizigo ya Kielektroniki wa Kikanda (RECTS), Vichanganuzi vya Mizigo na Mizigo, K9 miongoni mwa vingine.
 • Ulinzi wa Jamii - Kuhakikisha kuwa bidhaa za magendo kama vile vifaa vya elektroniki, dawa, nguo na vifaa vya ponografia ambavyo vinahatarisha afya na usalama wa jamii pamoja na viwanda vya ndani haviingizwi nchini.
 • Mkusanyiko wa Takwimu za Biashara-Hii ni muhimu kwa Serikali ili kuwezesha uanzishaji wa sera madhubuti za Fedha na Fedha.
 • Mwenyekiti Kamati za Usimamizi wa Mipaka(BMC) katika mipaka yote ya Ardhi
 • Wakala Kiongozi katika Kituo Kimoja cha Mpaka(OSBP) na mipaka yote ya ardhi
 • Kuratibu utwaaji wa ardhi chini ya mfumo wa BCOCC na uanzishaji wa kuingia/kutoka kwa Bandari mpya kwa mfano. Konyao (Pokot magharibi) Lomokori (Turkana)
 • Mwenyekiti Kamati za Pamoja za Uendeshaji Mipaka(JBOC) katika OSBPs
 • Mipango ya uadilifu ya mpaka wa kichwa cha mkuki ili kuzuia kugundua na kuzuia ufisadi katika bandari za kuingia/kutoka
 • Shughuli za pamoja za utekelezaji kama Doria, uhakiki wa mizigo, Upekuzi wa ndege na mabasi na Uharibifu wa Bidhaa zilizokamatwa.