Mpango wa Ondoleo la Ushuru ni nini?

Kwa mujibu wa Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kifungu cha 140, Baraza la Mawaziri linaweza kutoa msamaha wa ushuru wa forodha kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa katika Nchi Mshirika ama:

 1. bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa ajili ya matumizi ya utengenezaji wa bidhaa kwa ajili ya kuuza nje chini ya Ofisi ya Programu ya Kukuza Mauzo ya Nje (EPPO)
 2. bidhaa zinazoagizwa nje kwa ajili ya matumizi ya kutengeneza bidhaa zilizoidhinishwa kwa matumizi ya nyumbani kama vile Baraza linaweza, mara kwa mara, kwa notisi katika Gazeti la Serikali, kuamua chini ya Mpango wa Usaidizi wa Uzalishaji wa Bidhaa Muhimu (EGPSP)

Mpango wa Ondoleo la Ushuru ni nini?

Kwa mujibu wa Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kifungu cha 140, Baraza la Mawaziri linaweza kutoa msamaha wa ushuru wa forodha kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa katika Nchi Mshirika ama:

 1. bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa ajili ya matumizi ya utengenezaji wa bidhaa kwa ajili ya kuuza nje chini ya Ofisi ya Programu ya Kukuza Mauzo ya Nje (EPPO)
 2. bidhaa zinazoagizwa nje kwa ajili ya matumizi ya kutengeneza bidhaa zilizoidhinishwa kwa matumizi ya nyumbani kama vile Baraza linaweza, mara kwa mara, kwa notisi katika Gazeti la Serikali, kuamua chini ya Mpango wa Usaidizi wa Uzalishaji wa Bidhaa Muhimu (EGPSP)

Je, ni wanachama gani wa Kamati ya Kusamehewa Wajibu?

Inaundwa na mwakilishi kutoka

 1. wizara yenye dhamana ya fedha yaani Hazina ya Taifa.
 2. wizara yenye dhamana ya biashara na viwanda.
 3. mwakilishi wa shirika la watengenezaji viwanda yaani Kenya Assemblies of Manufacturers.
 4. Udhibiti wa Desturi na Mipaka.
 5. chombo au taasisi yoyote Kamishna anaweza kuona inafaa kuteua kwa mfano Kurugenzi ya Sukari.

Je, mtu anajiunga vipi na Mpango huo?

Mtengenezaji anayetaka kujiunga na mpango atawasilisha maombi kwa kamati. Cheti halali cha Uzingatiaji Ushuru kitaambatana na maombi mapya inapohitajika, Cheti cha Kuandikishwa, Cheti cha Usajili wa VAT na cheti cha utambulisho kwa madhumuni ya kodi, (PIN/TIN/UIN) na hati zingine zozote kadri itakavyohitajika na Kamati.  

Kamati baada ya kupokea maombi inaweza kupanga kutembelea eneo la mwombaji, hasa wale wanaoomba kwa mara ya kwanza ili kuthibitisha yafuatayo;

 1. Ushahidi kwamba mwombaji anatengeneza au anakusudia kutengeneza bidhaa ambazo ondoleo la ushuru kwenye malighafi linatafutwa. Baadhi ya mifano ya ushahidi huo inaweza kujumuisha uwepo wa mashine zinazofaa, vibarua, majengo ya viwanda/uzalishaji, vifaa vya kuhifadhia, leseni, kandarasi n.k;
 2. Ushahidi kwamba mwombaji ana kumbukumbu sahihi;
 3. Ushahidi kwamba mwombaji ana uwezo wa kutengeneza bidhaa ambazo zinatafutwa;
 4. Taarifa nyingine yoyote ambayo inaweza kuwa muhimu kusaidia Kamati kufanya uamuzi juu ya maombi.

 

Kisha Kamati itakutana ili kupokea; kuchunguza na kushughulikia maombi ya msamaha yaliyotolewa na kushauri Baraza, kupitia Kamishna, kuhusiana na maombi haya.

Je, ni masharti gani ya kujiunga na Mpango huo?

 1. Ushahidi kwamba mwombaji anatengeneza au anakusudia kutengeneza bidhaa ambazo ondoleo la ushuru kwenye malighafi linatafutwa. Baadhi ya mifano ya ushahidi huo inaweza kujumuisha uwepo wa mashine zinazofaa, vibarua, majengo ya viwanda/uzalishaji, vifaa vya kuhifadhia, leseni, kandarasi n.k;
 2. Ushahidi kwamba mwombaji ana kumbukumbu sahihi;
 3. Ushahidi kwamba mwombaji ana uwezo wa kutengeneza bidhaa ambazo zinatafutwa;
 4. Taarifa nyingine yoyote ambayo inaweza kuwa muhimu kusaidia Kamati kufanya uamuzi juu ya maombi.

Ni nini huamua malighafi kuzingatiwa chini ya Mpango?

Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia Uamuzi wa Baraza.

Je, muda/uhalali wa Ondoleo ni upi?

Ondoleo la wajibu lililotolewa litakuwa halali kwa muda wa miezi kumi na mbili kuanzia tarehe ya kuchapishwa kwa ruzuku kwenye Gazeti la Serikali.

Kidhibiti ni nini (C60/C56)?

Je, ni hati ya ndani inayotumiwa na Hazina kufuatilia kiasi kilichoidhinishwa na Gazeti la Serikali kwa uingizaji wa malighafi chini ya Mpango wa Kusamehewa Ushuru?

C56 hutumika kuagiza bidhaa kwa ajili ya matumizi ya kutengeneza bidhaa za kuuza nje chini ya Ofisi ya Mpango wa Kukuza Mauzo ya Nje (EPPO)

C60 hutumika kuagiza bidhaa kwa ajili ya matumizi katika utengenezaji wa bidhaa zilizoidhinishwa kwa matumizi ya nyumbani kama vile Baraza linaweza, mara kwa mara, kwa notisi kwenye Gazeti la Serikali, kubainisha chini ya Mpango wa Usaidizi wa Uzalishaji wa Bidhaa Muhimu (EGPSP)

Ni aina gani ya dhamana inayotumika katika uagizaji chini ya Mpango?

Mtengenezaji wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa ajili ya matumizi ya kutengeneza bidhaa kwa ajili ya kuuza nje au matumizi ya nyumbani atatekeleza bondi ya CB13, ambayo ni bondi mahususi yenye uhalali wa miezi 12.

Je, uhalali wa dhamana ni upi?

Miezi 12.

Je, unashughulikiaje bidhaa za ziada au taka kutoka kwa mchakato wa utengenezaji?

Endapo bidhaa ndogo, chakavu au upotevu wa thamani ya kibiashara unatokana na mchakato wa utengenezaji au uzalishaji kwa kutumia bidhaa zilizo chini ya msamaha wa ushuru, ushuru utalipwa kwa thamani iliyopo ya bidhaa-madogo, chakavu au taka, isipokuwa bidhaa ndogo. , chakavu au taka husafirishwa nje au kuharibiwa chini ya uangalizi wa afisa husika.

Je, ni mawasiliano gani ya ofisi ya Ushuru wa Ushuru?

Unaweza kuwasiliana kupitia barua pepe vide Dutyremissionscheme@kra.go.ke

Au piga simu vide

0709013857

Au Tembelea ofisini kwetu

Jengo la Times Tower katika Haile Selassie Avenue, Ghorofa ya 1, ofisi ya Remissions.