Mikataba na Sera ya Kimataifa

Ofisi ya Mkataba na Sera ya Kimataifa ina jukumu la kusimamia masuala ya kodi ya kimataifa ambayo yanajumuisha Makubaliano ya Ushuru Maradufu (DTAs), Taratibu za Makubaliano ya Pamoja (MAP), Mapitio ya Kisheria na Utekelezaji wa Ajenda ya OECD/G20 ya Mmomonyoko wa Msingi na Kubadilisha Faida (BEPS) ndani ya nchi.

Majukumu ya ofisi ya T&IP yameainishwa katika maeneo muhimu ya kiutendaji yafuatayo:

 

 1. Mkataba wa Ushuru Mara mbili (DTA) Utawala 

 • Makubaliano ya Ushuru Maradufu (DTA) ni mkataba kati ya nchi mbili au zaidi ili kuepuka kutozwa ushuru mara mbili ya mapato na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi.
 • Kazi hii ya ofisi inahusisha kufanya uchanganuzi wa kina wa mtandao wa DTA na mifumo ya ushuru ya ndani ya nchi ambazo Kenya inanuia kujadiliana na kutia saini DTAs. Timu huandaa ripoti kuhusu hili na kuishiriki na Hazina ya Kitaifa itakayotumika wakati wa awamu ya maandalizi na mazungumzo halisi ya DTA.
 • Ofisi hiyo pia inatoa tafsiri ya mikataba ya ushuru ambayo inatumika kati ya Kenya na mataifa mengine ili kuhakikisha kwamba inatumika na kutekelezwa ipasavyo. Ufafanuzi huu hufanywa kwa ombi kutoka kwa walipa kodi wanaotaka kuelewa jinsi mikataba inavyotumika kwa shughuli zao. 

 

 1. Mapitio ya Kisheria

 • Hii inahusisha kutoa uchambuzi wa kina wa sera na ushauri kwa Hazina ya Kitaifa kuhusu masuala yote ya ushuru wa miamala ya kuvuka mipaka.
 • Inahusisha kutambua mapungufu katika mfumo wa kisheria wa kimataifa wa kodi na kubuni na kupendekeza marekebisho ya sheria kuhusu masuala yote ya ushuru wa mipaka.
 • Mapendekezo yaliyotolewa yanaendana zaidi na sera zinazopitishwa kimataifa ili kupunguza visa vya mmomonyoko wa ardhi na ubadilishaji wa faida ili kuhifadhi msingi wa kodi nchini.

 

 1. Kushiriki katika mikutano ya Kimataifa ya Ushuru 

 • Mikutano hiyo inafanywa ili kuunda sheria na sera za kimataifa za ushuru zinazokusudiwa kuziba mianya katika mifumo ya ushuru ya ndani na kuhakikisha kuwa ushuru unalipwa katika maeneo ya mamlaka ambapo thamani imeundwa.
 • Vyombo vikuu vinavyoandaa mikutano hii ni OECD (Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo), UN (Umoja wa Mataifa), ATAF (Jukwaa la Utawala wa Ushuru wa Afrika) na EARATC (Kamati ya Kiufundi ya Mamlaka ya Mapato ya Afrika Mashariki).
 • Ushirikiano huu ni wa manufaa kwa sababu unahakikisha kwamba mitazamo ya nchi zinazoendelea inajumuishwa katika uundaji wa sera za kimataifa za kodi.

 

 1. Utaratibu wa Makubaliano ya Pamoja (MAP) - Utatuzi wa Migogoro 

 • Utaratibu wa Makubaliano ya Pamoja (MAP) ni mchakato ambao walipa kodi hufikia Mamlaka Zinazofaa za wahusika kwenye DTA ili kushughulikia kesi za kutoza ushuru mara mbili au kutozwa ushuru kwa mujibu wa DTA.
 • Mlipakodi mkazi wa Kenya anaweza kuanzisha RAMANI na Mamlaka Husika ya Kenya iwapo atathibitisha kwamba hatua ya KRA au mmoja wa washirika wa mkataba wa ushuru wa Kenya, au zote mbili, itasababisha kutozwa ushuru kwa mujibu wa mkataba wa kodi unaotekelezwa kati ya mamlaka hizo mbili.
 • Ombi la MAP lazima liwasilishwe ndani ya miaka 3 kuanzia tarehe ya taarifa ya kitendo.
 • Ambapo Mamlaka Husika ya Kenya inaweza kutatua utozaji ushuru si kwa mujibu wa DTA upande mmoja, basi kesi ya MAP itafungwa katika hatua hii.
 • Pale ambapo ushuru usiofuata DTA hauwezi kutatuliwa kwa upande mmoja, Mamlaka hizo mbili Zinazohusika zitaingia kwenye majadiliano na kujitahidi kutatua suala hilo.

 

 1. Vyeti vya Makazi ya Ushuru (TRCs)

 • Hivi ni vyeti vinavyotolewa kwa walipa kodi ili kuthibitisha ukaaji wao wa kodi nchini Kenya na kwamba kodi hulipwa humu. Cheti kwa ujumla hutumika ili kuepuka kutozwa ushuru maradufu katika nchi nyingine ambako wanaweza kuwa wanafanya biashara na ambako kuna DTA inayofanya kazi nchini Kenya.
 • Makazi ya kodi yamebainishwa na Kifungu cha 2(1) cha Sheria ya Kodi ya Mapato.
 • Hati za kawaida zinazohitajika katika uchakataji wa ombi la TRC.

 

Maombi kwa Watu Binafsi

 1. Jina kamili na anwani ya mwombaji.
 2. D. Nambari na PIN ya KRA.
 3. Kitambulisho cha mgeni na kibali cha kazi, inapohitajika.
 4. Sababu na kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 5. Aina na kiasi cha mapato ya kigeni yaliyopokelewa katika kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 6. Kifungu cha DTA ambapo ombi kuhusu mapato haya linafanywa (ambatisha fomu kutoka nchi nyingine inapohitajika).
 7. Ikiwa mtu huyo hana mapato ya kigeni, maelezo ya hali ambayo cheti kinahitajika.
 8. Uthibitisho wa nyumba ya kudumu nchini Kenya (kwa mfano, bili za matumizi katika jina la mwombaji, makubaliano ya kukodisha, nk)
 9. Ikiwa hakuna makazi ya kudumu, dhibitisho la kuwepo nchini Kenya kwa siku 183 au siku 122 kama inavyotakiwa na Kifungu cha 2 cha Sheria ya Kodi ya Mapato.

 

Maombi kwa Makampuni

 1. Jina na anwani ya mwombaji.
 2. Nakala ya Cheti cha kuingizwa kwa mwombaji.
 3. Sababu na kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 4. Aina na kiasi cha mapato ya kigeni yaliyopokelewa katika kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 5. Kifungu cha DTA ambapo ombi kuhusu mapato haya linafanywa (ambatisha fomu kutoka nchi nyingine inapohitajika).
 6. Ikiwa kampuni haipokei mapato ya kigeni, maelezo ya hali ambayo cheti kinahitajika.

 

Maombi ya Ushirikiano

 1. Jina na anwani ya mwombaji.
 2. Maelezo ya Usajili wa Biashara ya mwombaji.
 3. Orodha iliyotiwa saini inayoelezea majina ya washirika binafsi, ikibainisha kando wale ambao ni wakazi wa Kenya na wale ambao sio, kuthibitisha ikiwa kila washirika ni mkazi wa Kenya kufikia tarehe ya maombi (pamoja na nyaraka za kuthibitisha).
 4. Sababu na kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 5. Aina na kiasi cha mapato ya kigeni yaliyopokelewa katika kipindi ambacho cheti kinahitajika.
 6. Kifungu cha DTA ambapo ombi kuhusu mapato haya linafanywa (ambatisha fomu kutoka nchi nyingine inapohitajika).
 7. Ikiwa ushirikiano haupokei mapato ya kigeni, maelezo ya hali ambayo cheti kinahitajika. 

 

Uwasilishaji wa Maombi 

Waombaji wote wanatakiwa kuandika barua ya maombi ikisema kama maombi hayo yametumwa na Mtu Binafsi, Kampuni au Ubia, pamoja na mahitaji yaliyotajwa hapo juu na kuyashughulikia kwa: 

 

 

Kamishna,

Idara ya Ushuru wa Ndani,

Mamlaka ya Mapato ya Kenya,

Times Tower, Ghorofa ya 19,

SLP 48240-oo1oo

Nairobi, Kenya.

Mara nyaraka zote zinazohitajika na taarifa zinapopokelewa kutoka kwa mwombaji, mchakato wa maombi huchukua siku 15 za kazi kwa usindikaji, ukaguzi na saini.

 

Maelezo ya Mawasiliano kwa Mikataba na Ofisi ya Sera ya Kimataifa 

 • jina: Wanjiru Kiarie 

  Wakala wa Serikali: Mamlaka ya Mapato Kenya

  Idara/Kitengo: Idara ya Ushuru wa Ndani - Ofisi Kubwa ya Walipakodi

  Kazi/ Jukumu: Meneja, Ofisi ya Mamlaka yenye Uwezo na Mtu wa Mawasiliano Aliyeidhinishwa

  email: KenyaCompetentAuthority@kra.go.ke & wanjiru.kiarie@kra.go.ke

  Simu: +254 709 01 7985

  Ujuzi wa lugha: Kiingereza

  Vidokezo: Inawajibika kwa masuala yote ya mkataba na Sera ya Kimataifa ikiwa ni pamoja na BEPS, MAP, Utoaji wa Cheti cha Makazi ya Kodi na mazungumzo na tafsiri ya DTA.

   

  jina: Grace Wairimu Kariuki

  Wakala wa Serikali: Mamlaka ya Mapato Kenya

  Idara/Kitengo: Idara ya Ushuru wa Ndani - Ofisi Kubwa ya Walipakodi

  Kazi/Wajibu: Msimamizi, Ofisi ya Mamlaka yenye Uwezo na Mtu wa Mawasiliano Aliyeidhinishwa

  email: KenyCompetentAuthority@kra.go.ke 

  Simu: +254 709 01 7945

  Ujuzi wa lugha: Kiingereza

  Vidokezo: Inawajibika kwa masuala yote ya mkataba na Sera ya Kimataifa ikiwa ni pamoja na BEPS, MAP, Kodi

  Utoaji wa Cheti cha Makazi na mazungumzo na tafsiri ya DTA

   

  jina: Doreen Dorika  

  Wakala wa Serikali: Mamlaka ya Mapato Kenya

  Idara/Kitengo: Idara ya Ushuru wa Ndani - Ofisi Kubwa ya Walipakodi

  Kazi/Wajibu: Msimamizi, Ofisi ya Mamlaka yenye Uwezo na Mtu wa Mawasiliano Aliyeidhinishwa

  email: KenyaCompetentAuthority@kra.go.ke 

  Simu: +254 709 01 1890

  Ujuzi wa lugha: Kiingereza

  Vidokezo: Inawajibika kwa masuala yote ya mkataba na Sera ya Kimataifa ikiwa ni pamoja na BEPS, MAP, Utoaji wa Cheti cha Makazi ya Kodi na mazungumzo na tafsiri ya DTA.

 •  

  jina: Elizabeth Githinji   

  Wakala wa Serikali: Mamlaka ya Mapato Kenya

  Idara/Kitengo: Idara ya Ushuru wa Ndani - Ofisi Kubwa ya Walipakodi

  Kazi/Wajibu: Msimamizi, Ofisi ya Mamlaka yenye Uwezo na Mtu wa Mawasiliano Aliyeidhinishwa

  email: KenyaCompetentAuthority@kra.go.ke 

  Simu: +254 709 01 7933

  Ujuzi wa lugha: Kiingereza

  Vidokezo: Inawajibika kwa masuala yote ya mkataba na Sera ya Kimataifa ikiwa ni pamoja na BEPS, MAP, Utoaji wa Cheti cha Makazi ya Kodi na mazungumzo na tafsiri ya DTA.

💬
Mikataba na Sera ya Kimataifa