Kutozwa Msamaha kwa Wasambazaji Wasio Wakaaji wa Huduma za Kidijitali kutoka kwa Kanuni za VAT (Ankara ya Ushuru ya Kielektroniki), 2020

Mamlaka ya Mapato ya Kenya inapenda kufafanua kwa umma na walipa kodi wote waliosajiliwa kwa VAT kwamba Kanuni za Kodi ya Ongezeko la Thamani (Digital Marketplace Supply) 2020 haziruhusu wasambazaji wasio wakaazi wa huduma za kidijitali waliosajiliwa wasitoe ankara za kodi za kielektroniki kama inavyohitajika chini ya Kodi ya Ongezeko la Thamani (Kielektroniki). Kanuni za Ankara ya Ushuru, 2020.

Hata hivyo, wasambazaji wasio wakazi wa huduma za kidijitali wanatakiwa kutoa ankara au risiti zinazoonyesha thamani ya usambazaji na kodi inayotozwa.

Walipakodi waliosajiliwa na VAT nchini Kenya ambao huagiza huduma kama hizo wanaweza kudai ushuru wa pembejeo unaotozwa mwishoni mwa kipindi cha ushuru ambapo uagizaji unafanyika kulingana na masharti ya Sheria ya VAT, 2013. Maboresho muhimu yamefanywa kwa mfumo wa iTax. ili kuunga mkono mfumo huu wa kufuata.

Kwa habari zaidi tafadhali piga simu kwenye Kituo chetu cha Mawasiliano kwa Simu: (0) 20 4 999 999, 0711 099 999 au Barua pepe: callcentre@kra.go.ke www.kra.go.ke

Kamishna wa Ushuru wa Ndani


ANGALIZO KWA UMMA 19/08/2022


💬
Kutozwa Msamaha kwa Wasambazaji Wasio Wakaaji wa Huduma za Kidijitali kutoka kwa Kanuni za VAT (Ankara ya Ushuru ya Kielektroniki), 2020