Wakenya Waishio Ughaibuni

Mapendeleo ya Kidiplomasia na Kuwasili Mara ya Kwanza

Miongozo ya Kutopokea Msamaha wa Kaya na Athari za Kibinafsi kwa Wanaowasili Mara ya Kwanza

Wajio wa Kwanza

Hawa ni wafanyakazi au wategemezi wanaowasili nchini kwa mkataba ambao ni wa muda usiopungua miaka miwili. Hawana misamaha ya kulipa kodi chini ya Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004, Jedwali la 5 Sehemu ya A Aya ya 4. Aya inaeleza masharti na vikwazo vya uagizaji huo;

 • Gari moja iliyoingizwa au kununuliwa nao
 • Athari za kaya na za kibinafsi za aina yoyote
 • Gari na athari za kibinafsi lazima zisafirishwe ndani ya nchi ndani ya siku tisini au muda zaidi usiozidi siku 360 baada ya idhini ya Kamishna, kurudi kwa mkazi binafsi.
 • Muda wa mkataba ni wa muda usiopungua miaka miwili

Mapendeleo ya msamaha

Yafuatayo ni marupurupu ya msamaha yanayopatikana kwa wanadiplomasia na wanaowasili kwanza kama ilivyoainishwa chini ya masharti ya 5.th Jedwali la Sehemu A aya ya 4 ya Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, 2004 na vifungu vinavyohusika vya sheria zinazoambatana na hii kama itakavyofafanuliwa hapa chini:

 

 • Athari za kaya na za kibinafsi za aina yoyote zinazoingizwa na wafanyakazi wenye haki au wategemezi wao ikiwa ni pamoja na gari moja iliyoingizwa au kununuliwa na wao kabla ya kibali kupitia forodha ndani ya siku tisini baada ya kuwasili kwa mara ya kwanza katika Nchi Wanachama au muda mrefu zaidi usiozidi siku mia tatu na sitini. kuanzia tarehe ya kuwasili kwake, kama itakavyoidhinishwa na Kamishna katika Nchi Mshirika katika hali maalum ambapo wafanyakazi wenye haki hawajapewa msamaha chini ya hali ya ukaaji au kidiplomasia. Msamaha huu utatumika kwa wafanyakazi wenye haki ambao wanaweza kuwa wamefika kwa mkataba mpya bila kujali hali yao ya awali ya makazi katika Nchi Wanachama wakati wa kutekeleza kazi nyingine, mradi tu kila mkataba ni wa muda usiopungua miaka miwili.
 • Bidhaa kwa matumizi rasmi ya Umoja wa Mataifa au mashirika yake maalum au Tume yoyote ya Juu ya Jumuiya ya Madola au ya ubalozi wowote wa kigeni, ubalozi au misheni ya kidiplomasia.
 • Bidhaa kwa ajili ya matumizi ya afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa au mashirika yake maalumu, au mwanachama wa wafanyakazi wa kidiplomasia wa Jumuiya ya Madola au nchi ya kigeni, ambapo kifungu maalum cha msamaha huo kinatolewa na waziri anayehusika na masuala ya kigeni.
 • Bidhaa kwa ajili ya Umoja wa Mataifa au wakala wake wowote maalumu kwa ajili ya usaidizi wa mradi katika Nchi Mshirika.
 • Wakati wa kuwasili kwa mara ya kwanza katika Nchi Mshirika au ndani ya miezi mitatu ya tarehe hiyo, kaya na athari za kibinafsi, ikiwa ni pamoja na gari moja, ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa, au wa mashirika maalum, Tume ya Juu ya Jumuiya ya Madola, au ya ubalozi wowote wa kigeni, ubalozi au ubalozi, ambapo mfanyakazi: (a) hajishughulishi na biashara au taaluma nyingine yoyote katika Nchi Mwanachama; na (b) hajapewa msamaha chini ya misingi ya kidiplomasia na mkazi anayerejea.

 

Kodi Zilizosamehewa na sheria

Ushuru wa Kuagiza - 5th Jedwali la Sehemu A aya ya 4 ya Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, 2004

Ushuru wa Bidhaa - 2nd Ratiba Sehemu ya A aya ya 2 ya Sheria ya Ushuru wa Bidhaa ya 2015

VAT - 2nd Ratiba Sehemu ya B aya ya 2 ya Sheria ya VAT ya 2013

IDF - 2nd Jedwali la Sehemu A aya (vi) ya Sheria ya ada na tozo Nyinginezo ya 2016.

RDL - 2nd Ratiba ya Sehemu B aya (ii) ya Sheria ya ada na tozo Nyinginezo ya 2016.

  

Masharti maalum

 • Gari lolote lililopatikana bila kutozwa ushuru kwa mujibu wa masharti ya bidhaa hii litauzwa tena au juu ya kuuzwa kwingine, iwe kwa kuzingatia nyenzo au la, litawajibika kutozwa ushuru bila ya kujali kwamba muda wa miaka miwili unaoruhusiwa umepita.
 • Ili kustahiki msamaha huo, mtu hakupaswa kufurahia mapendeleo ya msamaha chini ya hali nyingine yoyote ya kidiplomasia au kama mkazi anayerejea.

Hati zinazohitajika kwa ajili ya maombi ya msamaha wa kodi

 1. Ushahidi wa makubaliano ya mkataba wa si chini ya miaka miwili kwa mfano kibali cha kazi kwa wanaofika kwanza
 2. Uidhinishaji wa pasipoti ya kuingia Kenya
 3. Kadi ya Kidiplomasia kwa Wanadiplomasia
 4. Hati ya Pro 1B kutoka Wizara ya Mambo ya Nje inayoonyesha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kwa ajili ya Wanadiplomasia
 5. Hati za kuagiza - ankara, bili ya upakiaji / njia ya hewa, orodha ya upakiaji

Wakala wa Usafishaji wa Forodha Aliyeidhinishwa ataendelea na mchakato wa msamaha na kutolewa zaidi kwa bidhaa chini ya Mfumo Jumuishi wa Usimamizi wa Forodha (iCMS)