Ushuru wa Forodha ni nini?

Hizi ni ushuru unaotozwa kwa bidhaa zinazoingizwa nchini Kenya. Ni pamoja na Ushuru wa Kuagiza, Kodi ya Ongezeko la Thamani, Ushuru wa Bidhaa na tozo nyinginezo kama zinavyoelekezwa na sheria mbalimbali za Serikali.

Je, bidhaa zote zinatozwa Ushuru wa Forodha?

Ndiyo.

Abiria wana makubaliano ya USD. 500 inatumika tu kwa bidhaa kwa matumizi ya kibinafsi na/au ya kaya. Abiria pia hawatozwi ushuru kwa athari zao za kibinafsi zilizotumiwa. 

Bidhaa zifuatazo hazitasamehewa: -

1. Vinywaji vileo vya kila aina, manukato, vinywaji vikali na tumbaku na viwanda vyake, kwa kuzingatia masharti yafuatayo: -

 • Viroho (pamoja na vileo) au divai, isiyozidi lita moja au divai isiyozidi lita mbili;
 • Manukato na maji ya choo yasiyozidi katika lita moja ya nusu, ambayo si zaidi ya robo inaweza kuwa manukato;
 • Sigara, sigara, cherecho, sigara, tumbaku na ugoro usiozidi gramu 250 za uzito;

2. Vitambaa katika kipande;

3. Magari isipokuwa gari moja ambalo abiria amemiliki na kutumia nje ya Nchi mshirika kwa angalau miezi kumi na miwili;

4. Bidhaa zozote za biashara au bidhaa za kuuza au kuuzwa kwa watu wengine

Nitangaze nini nikifika Kenya?

 1.Bidhaa ulizonunua na ni mzigo wako unaofuatana uliporudishwa nchini Kenya unaozidi USD. 500 Ila;

 • Bidhaa ambazo ni mali ya na kuandamana na abiria.
 • Bidhaa kwa matumizi ya kibinafsi na ya kaya ya abiria.
 • Bidhaa za aina kama hizo na kwa idadi ambayo afisa anayefaa anaweza kuruhusu.

2.Vitu ulivyorithi ukiwa nje ya nchi (unahitaji kuwasilisha cheti cha ruzuku/mapenzi)

3. Vitu ulivyonunua kwenye maduka yasiyolipishwa ushuru kwenye meli, au kwenye ndege mfano Spirits, ikijumuisha vileo vinavyozidi lita moja au divai inayozidi lita mbili. Manukato na vyoo vinavyozidi lita moja; Manukato yanapaswa kuwa zaidi ya robo (250ml). Sigara, sigara, cherecho, sigara, tumbaku na ugoro unaozidi gramu 250;

4.Matengenezo au mabadiliko ya bidhaa ulizochukua nje ya nchi na kisha kurejeshwa, hata kama ukarabati/marekebisho yalifanywa bila malipo.

5. Vitu ulivyomletea mtu mwingine ikiwa ni pamoja na zawadi.

6.Vitu unavyonuia kuuza au kutumia katika biashara yako, ikijumuisha bidhaa za biashara ulizochukua kutoka Kenya kwenye safari yako.

7.Sarafu ya USD. 10,000 na zaidi au sawa na hiyo.

8. Uagizaji wa bidhaa zote ambazo kwa sasa unadhibitiwa chini ya EACCMA, 2004 au kwa sheria yoyote iliyoandikwa kwa sasa inayotumika katika Nchi Mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

KUMBUKA: Ni kosa chini ya EACCMA 2004 kutoa taarifa za uongo kwa Afisa wa Forodha.

Nani anapaswa kutoa tamko la Forodha?

Abiria wote wanaofika nchini wanatakiwa kutoa matamko kwa kutumia maagizo Fomu ya Tamko la Abiria (Fomu F88).

Ni njia gani za kibali?

Sehemu ya 45 ya EACCMA (2004) hutoa mfumo wa kibali cha njia mbili; Idhaa ya Kijani na Idhaa Nyekundu:

 1. Chaneli ya Kijani imekusudiwa abiria ambao hawana chochote cha kutangaza na wanabeba bidhaa zinazotozwa ushuru ndani ya kikomo kilichowekwa cha posho ya bure ya ushuru. Abiria wanaruhusiwa kupita Mkondo wa Kijani wakiwa na mizigo yao kwa misingi ya tamko/tamko lao la Mdomo kwenye Tamko lao la Abiria (Kitengo A & B cha Abiria)
 2. Mkondo Mwekundu kwa abiria wanaobeba bidhaa zinazotozwa ushuru au vikwazo: Wafanyakazi wote wa meli au ndege wanapaswa pia kutumia Mkondo Mwekundu.

Kumbuka: Abiria yeyote atakayebainika kuwa hakutangaza au kutangazwa vibaya anakiuka Kifungu cha 203 cha EACCMA 2004 na akipatikana na hatia atachukuliwa hatua kali za adhabu. Bidhaa hizo pia zinawajibika kukamata/kunyang'anywa.

Je, maafisa wa forodha wanaruhusiwa kukagua mizigo ya abiria na kufanya upekuzi wa miili yao?

Ndiyo, Kifungu cha 155 cha EACCMA, 2004 kinawaruhusu Maafisa wa Forodha kuchunguza mizigo ya abiria na kufanya upekuzi wa miili inapoonekana ni muhimu.

NB:Thapa kuna abiria ambao wamesamehewa ukaguzi wa mizigo na upekuzi wa miili kama vile Wanadiplomasia na watu wengine waliobahatika.

 

Je, majukumu yanatathminiwaje na ninathibitishaje usahihi wa thamani iliyopimwa?

Ushuru hutathminiwa kwa kuzingatia Thamani ya Forodha ya bidhaa na Ainisho la Ushuru kama ilivyoainishwa chini ya Ushuru wa Pamoja wa Nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, 2022. Viwango hivyo vimetolewa kwa mujibu wa Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EACCMA) 2004, Sheria ya VAT ya mwaka 2013; Sheria ya Ushuru wa Bidhaa ya 2015, Sheria ya Ada na Kodi Nyinginezo ya 2016 na ada/tozo nyingine zozote zinazowekwa na sheria ya Serikali. Uthamini wa Forodha unatokana na bei inayolipwa au inayolipwa kwa bidhaa zilizoagizwa kutoka nje.

(C. V=Thamani ya Forodha). Maafisa wote wa forodha wanalazimika kutoa ufafanuzi wowote au habari inayotafutwa na wateja.

 

NB: - Ni muhimu kutambua kwamba abiria wote wanahitaji kutangaza bei halisi ya ununuzi wa bidhaa.

 

Nani anatathmini ushuru wa forodha?

Maafisa wa Forodha katika bandari za kuingia huthibitisha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, kutathmini kodi zinazolipwa na kukusanya ushuru wa forodha unaolipwa kwa niaba ya Serikali ya Kenya.

Nani anatathmini ushuru wa forodha?

Maafisa wa Forodha katika bandari za kuingia huthibitisha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, kutathmini kodi zinazolipwa na kukusanya ushuru wa forodha unaolipwa kwa niaba ya Serikali ya Kenya.

Ushuru wa forodha unalipwa vipi?

Ushuru wa forodha hulipwa katika benki zilizoteuliwa au kupitia jukwaa la benki ya simu, baada ya kuzalishwa kwa Slip ya Malipo ya Kielektroniki. Benki ziko ndani ya vituo.

Kumbuka: - Hati ya malipo ya mtandaoni ikishatolewa na Afisa wa Forodha itaonekana na kupatikana benki kwa urahisi wa malipo.

Je, michango inatozwa kodi?

Ndiyo, isipokuwa kama imetolewa waziwazi chini ya sheria

Je, bidhaa zilizoaga dunia zinatozwa Ushuru wa Forodha?

No

Bidhaa hizo hata hivyo zitumike athari za kibinafsi ambazo haziuzwi tena na zimekuwa mali ya marehemu na zimerithiwa na au kuachiwa kwa mtu/abiria ambaye amekabidhiwa.

Je, vifaa vya filamu vinawajibika kwa forodha?

Vifaa vya filamu vinaweza kuruhusiwa kuingia nchini kwa muda. Hata hivyo, mwagizaji lazima atume maombi kwa Kamishna wa Forodha ili kupata kibali cha kuingiza kifaa hicho kwa kuingizwa kwa muda na;

 1. Kuahidi kusafirisha vifaa nje ya nchi ndani ya muda usiozidi miezi kumi na mbili tangu tarehe ya kuagiza. Kipindi hiki kinaweza kuongezwa kwa maombi ya Kamishna wa Forodha.
 2. Lipa ada isiyoweza kurejeshwa ya 1% ya thamani ya bidhaa au Kshs. 30,000 chochote kilicho chini

Je, wanyama kipenzi wanaruhusiwa kuingia nchini?  

Ndiyo, wanyama wa kipenzi ni miongoni mwa vitu vilivyozuiliwa vinavyohitaji uzalishaji wa vibali vinavyotumika kabla ya kibali

Je, bidhaa za maonyesho zinatozwa ushuru?  

Ndiyo, zinatozwa kodi zinapotupwa nchini.

 

Je, ni bidhaa zipi zilizozuiliwa za kuingiza/uza nje?  

Masharti yanayoweka masharti ya bidhaa zilizowekewa vikwazo vya kuagiza/kusafirisha nje ya nchi yamewekwa katika Jedwali la 2 na la 3 la EACCMA 2004. Bidhaa zilizozuiliwa ni pamoja na lakini hazizuiliwi kwa: -

 1. Madini ya thamani ambayo hayajafanyiwa kazi au mawe ya thamani
 2. Silaha na risasi
 3. Pembe za Ndovu zilizofanya kazi au ambazo hazijafanya kazi
 4. Cartridges zilizotumiwa
 5. Vitu vya sanaa vya kihistoria.
 6. Drones
 7. Dawa
 8. Mimea na nyenzo za mimea

Ni vitu gani vimepigwa marufuku, ama kwa kuagiza/kusafirisha nje?

Masharti yanayoweka vitu vilivyokatazwa kuagiza/kuuza nje ya nchi yamewekwa katika Jedwali la 2 na la 3 la Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bidhaa zilizopigwa marufuku ni pamoja na lakini hazizuiliwi kwa: -

 1. Pesa za uwongo
 2. Nyenzo za ponografia katika kila aina ya vyombo vya habari, picha zisizo na staha au chafu zilizochapishwa, vitabu, kadi, maandishi ya maandishi au maandishi mengine, na nakala zingine zozote chafu au chafu.
 3. Madawa ya kulevya
 4. Matairi yaliyotumika kwa magari mepesi ya kibiashara
 5. Shisha na ladha ya shisha
 6. Mafuta ya kung'arisha ngozi/kuwasha ngozi
 7. Bunduki za kuchezea
 8. Nguo za chupi zilizovaliwa za aina yoyote
 9. Bidhaa ghushi za kila aina

Bidhaa zote ambazo uagizaji wake ni kwa muda ambao umepigwa marufuku chini ya Sheria hii au kwa sheria yoyote iliyoandikwa kwa sasa inayotumika katika Nchi Mshirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Je, nitakusanyaje bidhaa ninayoweka kwenye ghala la forodha?

Tembelea Ofisi ya Forodha katika Kituo cha Abiria ambapo bidhaa hiyo iliwekwa pamoja na Hati Halisi ya Amana (F89) ikiwa imekidhi masharti ambayo yalikuwa chini ya utoaji wa F89.

Je, ni utaratibu gani wa kusafisha vitu vilivyozuiliwa?

Bidhaa zote zilizozuiliwa zinazoingizwa nchini zinahitaji idhini ya Taasisi za Serikali zinazohusika kupitia utoaji wa leseni na vibali muhimu kabla ya usindikaji na kutolewa kwa Forodha. Muagizaji wa bidhaa zilizozuiliwa anatakiwa kutembelea taasisi husika, kupata kibali au leseni muhimu na kuiwasilisha kwa Afisa wa Forodha.

Mifuko huwekwaje alama ya forodha?

Mizigo yote ya abiria inakaguliwa bila kuingiliwa. Mifuko yote inayotambulika kubeba bidhaa zinazotozwa ushuru au bidhaa nyingine yoyote kwa ajili ya Uchakataji wa Forodha hualamishwa na kuwekewa alama maalum kupitia Mchakato wa Kubainisha Hatari. Mifuko yote yenye alama huthibitishwa kimwili ili kubaini yaliyomo