Ushuru kwa Jamii

Je, Biashara hupata Motisha zipi za Ushuru?

Sheria ya (Marekebisho) ya Sheria ya Ushuru ambayo iliidhinishwa tarehe 25 Aprili 2020 inarekebisha sheria mbalimbali za kodi.

Jedwali la Pili la Sheria ya Kodi ya Mapato ambalo lilihusu posho za mtaji limefutwa na nafasi yake kuchukuliwa na Jedwali jipya la pili lenye jina la 'Posho ya Uwekezaji' ambalo mambo muhimu yake ni kama ifuatavyo:-

  1. Kiwango cha posho za mtaji kimeratibiwa hadi kiwango cha juu cha 100%
  2. Madai yanapaswa kufanywa kwa msingi wa kupunguza usawa
  3. Madai yaliyopunguzwa kasi: - 50% katika mwaka wa kwanza wa uwekezaji na mabaki kudaiwa kwa viwango tofauti (10% au 25%) kwa salio la kupunguza.

Viwango vya makato ni kama ifuatavyo:-

Matumizi ya Mtaji Yanayotokana na: Kiwango cha Posho ya Uwekezaji

(a) Majengo 

 
i) Majengo ya Hoteli  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
ii) Majengo yanayotumika kutengeneza  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
iii)Majengo ya hospitali  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
iv) Vyombo vya kuhifadhia petroli au gesi  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
v) Thamani ya mabaki ya kipengele (a)(i) hadi a(iv)  25% kwa mwaka, kwa kupunguza usawa
vi)Majengo ya elimu ikijumuisha hosteli za wanafunzi  10% kwa mwaka, kwa kupunguza usawa
vii) Jengo la kibiashara  10% kwa mwaka, kwa kupunguza usawa
 (b) Mitambo 
 i) Mitambo inayotumika kutengeneza  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
ii) Vifaa vya hospitali   50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
iii) Meli au ndege   50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
iv) Vipengee vya thamani ya mabaki (b)(i) hadi (b)(iii)  25% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
v) Gari na vifaa vizito vya kutembeza ardhi  25% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
vi) Kompyuta na vifaa vya kompyuta vya pembeni na vikokotoo vya programu, kopi na mashine za kudurufu  25% katika mwaka wa kwanza wa matumizi
vii)Samani na viunga  10% kwa mwaka, kupunguza usawa
viii)Vifaa vya Mawasiliano   10% kwa mwaka, kupunguza usawa
ix) Vifaa vya kurekodia na mtayarishaji wa filamu nchini aliyepewa leseni na Katibu wa Baraza la Mawaziri anayehusika na utayarishaji wa filamu  25% kwa mwaka juu ya kupunguza usawa
x) Mitambo inayotumika kufanya shughuli chini ya haki ya utafutaji madini  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi na 25% kwa mwaka, juu ya kupunguza mizani
xi) Mitambo inayotumika kufanya shughuli za uchunguzi chini ya haki ya uchimbaji madini  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi na 25% kwa mwaka juu ya kupunguza mizani
xii) Mitambo mingine   10% kwa mwaka, kupunguza usawa
 (c) Kununua au kupata haki isiyoweza kutekelezeka ya kutumia kebo ya fiber optic na operator wa mawasiliano.  10% kwa mwaka, kwa kupunguza usawa
 (d) Kazi za mashambani  50% katika mwaka wa kwanza wa matumizi na 25% kwa mwaka, juu ya kupunguza mizani